Op weg naar een smart city: gemeentelijke samenwerking met CBS

Saskia Bruines van de gemeente Den Haag was key note speaker tijdens het Eurostat-congres ‘Smart statistics 4 smart cities’ in het Griekse Kalamata. In haar boodschap moedigde zij steden aan de voordelen van digitalisering te benutten en innovatief met data aan de slag te gaan. Als voorbeeld daarvan noemde zij de samenwerking van de gemeente Den Haag met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het Urban Data Center (UDC).

Smart city

De gemeente Den Haag maakt flinke stappen om een smart city te worden. Zo is de gemeente een jaar geleden een samenwerking met het CBS aangegaan in het CBS Urban Data Center/Den Haag. Wethouder Bruines: ‘Het stadhuis heeft een kantoor met onderzoekers van beide organisaties. Doel daarvan is de beschikbare data beter te gebruiken voor effectief beleid. Door het UDC kunnen de data van de gemeente Den Haag worden gecombineerd met de data van het CBS (zonder dat individuele gegevens te herkennen zijn, red.).

Er is bijvoorbeeld een jaar geleden onderzoek gedaan naar armoede. De gemeente weet hoeveel kinderen in armoede leven, maar door de data van het CBS heeft de gemeente nu meer kennis over de gezinnen waarin die kinderen opgroeien. Denk aan de samenstelling van het huishouden en of ouders inkomen ontvangen uit werk. Een ander onderzoek – dat ook voor andere steden relevant kan zijn – is het onderzoek naar onderwijsachterstanden. Zo hebben we berekend waar kinderen wonen met relatief veel risico op onderwijsachterstand.’

Regionale onderzoeksvragen

Het UDC pakte ook andere thema’s bij de kop: omvang en frequentie van vastgoedfraude in Den Haag, gezondheid van Oost-Europese migranten, startups, omzet en ontwikkeling van winkelgebieden en de ontwikkeling van een innovatiedistrict. De resultaten hierover zijn inmiddels gepubliceerd . ‘Momenteel lopen er nog een aantal andere projecten. Daarin wordt onderzoek gedaan naar armoede en uitstroom uit de bijstand, leefbaarheid in de stad, veiligheid, een cohortstudie onder statushouders en de invloed van online activiteiten van MKB-bedrijven.’ Naast de eigen onderzoeken voor de stad Den Haag heeft de gemeente samen met Leidschendam-Voorburg (die eveneens over een Urban Data Center met het CBS beschikken, red.) ook de ambitie hun Urban Data Centers beschikbaar te stellen voor regionale onderzoeksvragen. ‘Doel is de samenwerking te stimuleren binnen de regio. Daarvoor hebben in april en juni van dit jaar al regio-sessies plaatsgevonden met als resultaat vijf thema’s: mobiliteit, omgevingswet, leefomgeving, sociaal domein en duurzaamheid’, aldus Bruines.

Toegevoegde waarde

Wethouder Bruines – met het thema smart city in haar portefeuille – ziet een duidelijke toegevoegde waarde door de samenwerking met het CBS in het UDC. ‘Het CBS heeft landelijke registers van goede kwaliteit. Dat maakt vergelijkingen op landelijk niveau mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld CBS-registers over inkomen en opleiding gebruikt om meer inzicht te krijgen in onze gemeentelijke diensten. Een andere meerwaarde van het CBS is dat we gezamenlijk een zorgvuldige aanpak hebben qua methodologie en privacy.’

Wanneer Bruines de balans opmaakt van een jaar samenwerking met het CBS concludeert ze: ‘Terugkijkend zien we een goedgevulde opdrachtenportefeuille. Ook is het UDC een succesvolle ontmoetingsplek voor data experts geworden. Naast onderzoek is er ruimte voor innovatie, brainstormsessies en uitwisseling van ervaringen tussen experts. Dat is nodig om van kennisvragen naar beleidsvragen en uiteindelijk naar onderzoeksvragen te komen. De hobbels liggen vooral op het vlak van de verschillende definities, bijvoorbeeld over armoede en leefbaarheid. Het is een complexe klus om alle definities in beeld te krijgen en zorgvuldig op elkaar af te stemmen.’

Meer lezen?

Vind je dit artikel interessant en wil je meer weten? Bekijk dan de rest van het artikel op de website van het CBS. Bezoek ook het Digital Event op 13 november in Utrecht zodat je weet hoe ook jouw gemeente nog beter met data kan werken.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →