De weg naar succes in zelfsturing

In de komende maanden zal ik jou als professional graag praktische handvatten geven om je zelfsturing vorm te geven. In deze blog staan we stil bij wat daaraan voorafgaat. Ergens op of naartoe willen sturen, veronderstelt immers dat je een doel hebt. Maar ook dat er meerdere wegen of routes mogelijk zijn om dat doel te bereiken. En dat de ene weg meer bijdraagt tot een gevoel van succes en voldoening dan een andere.

Welke route kies je?

Stel dat je van Amsterdam naar Groningen wilt reizen. Welke route je kiest, is afhankelijk van of je snel wilt aankomen, snelwegen wilt mijden of ergens onderweg een leuk plaatsje wilt aandoen voor een kop koffie. Waarden die in dit voorbeeld spelen zijn niet alleen effectiviteit en efficiëntie, maar ook rust en gezelligheid. Groningen bereiken zonder het kopje koffie onderweg, is dan maar een kale bedoening en levert weinig plezier op.

Tunnelvisie

Vreemd genoeg kijken we binnen de context van werken vaak wel op deze manier naar sturing. We maken resultaatafspraken en checken langs die afspraken of we succesvol zijn. Met andere woorden: we kijken alleen of we Groningen hebben bereikt. Zo bezien is het niet gek dat er onderweg mensen uitvallen. Ze hebben te weinig rust gehad, gezelligheid. Of in termen van werkwaarden: te weinig uitdaging, samenwerking, duidelijkheid, daadkracht, balans, eendracht of wat het ook mag zijn dat ‘kleur’ geeft aan je werk.

Of je de competenties hebt om een doel te bereiken, is nog niet half zo belangrijk als de verbinding die je hebt met dat doel, de autonomie om een route te kiezen die bij je past, de interne organisatie om je op je weg te ondersteunen en het vermogen om wensen en ideeën in actie om te zetten. Met andere woorden, het gaat om waarden. En om randvoorwaarden. In die volgorde.

De weg naar succes

Wil je als organisatie succesvoller worden, dan gaat het er dus niet alleen om dat je een snelweg aanlegt waarover iedereen zich met volle vaart naar het vooraf vastgestelde eindresultaat kan bewegen. Je zult ervoor moeten zorgen dat mensen hetzelfde doel voor ogen hebben als jij, dat ze het aantrekkelijk vinden om naar Groningen op pad te gaan. En asfalt mag dan onontbeerlijk zijn: (verkeers-)regels, (snelheids-)afspraken, tankstations, B-wegen en rustplaatsen zijn dat ook.

Pas dan – als waarden en randvoorwaarden op orde zijn – gaat de kwaliteit van de voertuigen en de stuurmanskunsten van de chauffeurs een rol spelen. Meer daarover volgt meer in de komende vervolgartikelen.

Over Inge van Raaij

Inge is directeur van CiEP Training & Coaching. Haar focus: het verlagen van werkdruk en vergroten van zelfsturing als competentie van individuen, teams en organisaties.

Bekijk alle berichten van Inge van Raaij →