Rechtbank geeft dronken chauffeur gelijk, ontslag op staande voet onterecht

Rechtbank geeft dronken chauffeur gelijk

De rechtbank in Overijssel doet een opmerkelijke uitspraak over ontslag op staande voet van een dronken chauffeur.  De werknemer gaat in een kennelijk bepaalde gemoedstoestand van zijn werk naar huis. Hij krijgt van zijn werkgever twee dagen betaald verlof om over een en ander na te denken. De dag dat hij weer verwacht werd op zijn werkplek is hij niet komen opdagen. In de tussentijd heeft de werkgever in de cabine van de bedrijfswagen, die volgens werkgever uitsluitend gebruikt werd door werknemer, een aantal lege bierblikjes gevonden.

Gesprek

Na een gesprek tussen werkgever en werknemer is de werknemer bij brief op staande voet ontslagen in verband met het alcoholgebruik in combinatie met het deelnemen aan het verkeer met de bedrijfsauto. Werknemer ontkent echter alle aantijgingen en verzoekt vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet. Dat verzoek slaagt, mede omdat het tegenverzoek om tot ontbinding over te gaan als onvoldoende onderbouwd wordt afgewezen.

Niet bewezen

In haar oordeel stelt de rechtbank dat het zwaartepunt van de gemaakte verwijten het vermeende gebruik van alcohol is tijdens het rijden in de bedrijfswagen van werkgever. Voor de beoordeling is allereerst van belang wat in dat kader de feiten zijn. Daarover valt alleen te zeggen dat werkgever n in de bedrijfswagen lege blikjes bier heeft gevonden en daaruit de conclusie heeft getrokken dat werknemer in die bedrijfswagen alcohol heeft genuttigd tijdens het rijden. Werkgever heeft werknemer daarop aangesproken maar vervolgens lopen de lezingen van beide partijen daarover mijlenver uiteen: werkgever stelt dat werknemer erkend heeft dat hij alcohol heeft gedronken in de de bedrijfswagen daar waar werknemer in alle toonaarden betwist dat hij alcohol in de bedrijfswagen genuttigd zou hebben, laat staan tijdens het rijden.

Ook het feit dat werknemer een dag ongeoorloofd aanwezig was – volgens werkgevers als gevolg van alcohoholgebruik – mag van de rechtbank geen reden zijn tot ontslag op staande voet. Hetzelfde geldt voor het niet navolgen van de bedrijfsprotocollen. Onvoldoende duidelijk is om welke protocollen dit precies gaat en wat de werknemer dan precies niet heeft opgevolgd.

De hele uitspraak is terug te lezen op de website van Rechtspraak.

 

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →