Personeelsbestand minder divers door anoniem solliciteren

Gemeente Arnhem wil stoppen met de proef waarbij anoniem wordt gesolliciteerd. De proef werd ingevoerd om het personeelsbestand diverser te maken. De gemeente kwam echter tot de ontdekking dat het juist averechts werkt.

Het college van burgemeester en wethouders wil de proef, waarbij de naam van de sollicitant wordt doorgestreept, niet continueren. ‘Als je niet weet of iemand op grond van zijn achternaam mogelijk een migratieachtergrond heeft, kun je langs die weg ook niet extra aandacht geven aan het opbouwen van een diverser personeelsbestand’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

‘We gaan niet positief discrimineren’

Bij gelijke geschiktheid is het volgens hem handig dat een sollicitatiecommissie dat wel weet. ‘Je kunt de wens van de gemeente mee laten wegen in je uiteindelijke beslissing’, aldus de woordvoerder. Maar het is volgens hem beslist niet de bedoeling dat de weegschaal naar de andere kant doorslaat. ‘We gaan niet positief discrimineren.’ Daarnaast heeft de proef volgens het stadsbestuur geen aantoonbare meerwaarde opgeleverd. Uit de pilot blijkt dat relatief weinig mensen met een migratieachtergrond reageerden op een externe vacature bij de gemeente.

Anoniem solliciteren: de uitkomsten

In de eerste periode waren er dertien externe vacatures, waarop 533 keer gereageerd werd. 38 mensen met een migratieachtergrond waagden de gok. Eén allochtoon werd uitgenodigd voor een gesprek. Deze persoon werd afgewezen.

In de tweede periode waren er 23 vacatures. Er reageerden 739 personen. 60 mensen met een migratieachtergrond schreven een brief. De namen zijn onleesbaar gemaakt, voordat de sollicatiecommissie die onder ogen kreeg. Zes van de briefschrijvers met een migratieachtergrond kregen een uitnodiging. Eén kreeg een baan bij de gemeente Arnhem.

Afspiegeling

De gemeente wil nu met de proef stoppen. Wel wil ze doorgaan met het geven van trainingen die bijdragen aan bewustwording van vooroordelen rondom afkomst van sollicitanten. De gemeente gaat hiermee dan ook door. Ook blijft de gemeente bewust stagebeleid hanteren. Want de gemeente streeft naar een diverse organisatie die een betere afspiegeling is van de Arnhemse samenleving dan nu het geval is. Daarbij kijkt men niet alleen naar culturele achtergrond. Ook kijkt men naar seksuele voorkeur en fysieke en/of psychische beperkingen.

Ondanks dat de proef geen succes is gebleken, is het toch een goed initiatief. Wat doet jouw organisatie aan het gevoel van gelijkheid onder de burgers? En is er bij jou sprake van een eerlijk sollicitatieproces?

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →