Opzeggen huur bedrijfspand tijdens coronacrisis onrechtmatig

Opzeggen huur bedrijfspand tijdens coronacrisis onrechtmatig

In februari tekent Siscon Instruments de nieuwe huurovereenkomst voor haar bedrijfspand. Vanaf april zal zij voor ongeveer 5 duizend euro per maand een prachtig nieuw pand huren dat eigendom is van IJsselwaard Vastgoed. Zij verwacht een groot deel onder te verhuren zodat Siscon praktisch voor niets op een mooie locatie zit. Maar dan komt de coronacrisis. “Onvoorziene omstandigheden,” claimt Siscon “we zeggen de overeenkomst op voordat deze is ingegaan.”

De zaak

Siscon eist via de rechter dat de huurovereenkomst wordt ontbonden vanwege onvoorziene omstandigheden op grond van artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek en om aan die ontbinding terugwerkende kracht te verlenen. Zij heeft het pand niet in gebruik genomen en heeft vanzelfsprekend ook nog geen onderhuurder kunnen vinden. Daarom heeft zij ook geen vereiste bankgarantie geleverd aan IJsselwaard. En tenslotte heeft zij de huur over de maanden april, mei en juni niet betaald. Daarmee is volgens haar niet voldaan aan de voorwaarden om de overeenkomst in te laten gaan.

Verhuurder IJsselwaard eist dat de huurovereenkomst gewoon doorgang vindt, desnoods gesteund door een dwangsom van 52 duizend euro. Want met de onderhandse afspraken en financiële situatie van Siscon heeft zij niets te maken. Verhuurd is verhuurd.

Oordeel

De vraag die de rechter moet beantwoorden is of IJsselwaard door de corona-crisis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft. Naar het oordeel van de kantonrechter is dat niet het geval. Dat er geen onderhuurder is en dat Siscon te maken heeft met omzetverlies behoort gewoon tot het ondernemersrisico. De uitspraak is derhalve dat Siscon het pand in gebruik moet nemen, de achterstallige betalingen moet verrichten en de proceskosten dient te betalen. De hele uitspraak is terug te lezen op Rechtspraak.nl.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →