Zo deal je met elk conflict op het werk

Zo deal je met elk conflict op het werk

Conflicten op het werk zijn onvermijdelijk. Als manager is het belangrijk om op een effectieve manier met deze conflicten om te gaan om ervoor te zorgen dat ze geen negatieve impact hebben op de productiviteit en moraal van het team.

Waar hebben we het over

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen betrokken zijn bij een meningsverschil, waarbij elk van de partijen een ander doel of belang nastreeft en waarbij er sprake is van wrijving, spanningen of onenigheid tussen de partijen. Conflicten kunnen zich voordoen op verschillende niveaus en in verschillende situaties, zoals tussen individuen, tussen teams, tussen afdelingen of tussen organisaties. Conflicten kunnen voortkomen uit uiteenlopende oorzaken, zoals tegenstrijdige doelstellingen, belangen of waarden, onduidelijke communicatie, onduidelijke verantwoordelijkheden of machtsspelletjes. Conflicten kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van hoe ze worden aangepakt.

Zo pak je het aan

Dit zijn de belangrijkste tips om als manager om te gaan met conflicten op het werk.

  1. Herken conflicten vroegtijdig

Als manager is het belangrijk om conflicten zo snel mogelijk te herkennen en te identificeren. Dit kan door aandachtig te zijn voor signalen zoals een slechte communicatie, negatieve houding of het ontwijken van elkaar. Door het conflict snel te herkennen en te erkennen, kun je voorkomen dat het escaleert.

  1. Bied een veilige omgeving

Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers openlijk kunnen praten over hun problemen. Door een sfeer te creëren waarin mensen zich comfortabel voelen om hun zorgen en angsten te uiten, kan je als manager helpen om het conflict op te lossen voordat het escaleert.

  1. Luister naar beide partijen

Een belangrijk onderdeel van het oplossen van conflicten is het luisteren naar beide partijen. Als manager moet je beide partijen de kans geven om hun kant van het verhaal te vertellen. Zorg ervoor dat je een open geest hebt en oordeel niet voordat je alle feiten hebt verzameld.

  1. Stel samen een oplossing vast

Na het aanhoren van beide partijen, is het belangrijk om samen tot een oplossing te komen. Dit kan door middel van een mediation of onderhandeling, waarbij beide partijen hun zorgen en behoeften kenbaar maken. Als manager is het belangrijk om een duidelijke en haalbare oplossing te formuleren die beide partijen tevreden stelt.

  1. Zorg voor follow-up

Als het conflict is opgelost, is het belangrijk om te zorgen voor follow-up om ervoor te zorgen dat het probleem niet opnieuw optreedt. Als manager kun je regelmatig check-ins houden om ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing en om eventuele nieuwe problemen snel te identificeren.

  1. Ontwikkel een conflictbeheersingsplan

Als manager kun je een conflictbeheersingsplan ontwikkelen om conflicten op de werkvloer te voorkomen en op te lossen. Dit plan kan duidelijkheid bieden over hoe conflicten moeten worden gemeld en opgelost. Het kan ook richtlijnen bieden voor het bevorderen van communicatie, het oplossen van problemen en het voorkomen van verdere conflicten.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →