Zelfhelend vermogen organisatie begint bij verantwoordelijke leiders

Marieke van Voorn komt als procesbegeleider en coach veel in maatschappelijke organisaties en schrikt soms van wat ze ziet. Het ziekteverzuim is er hoog, mensen werken elkaar tegen en houden elkaar op. Maar niemand grijpt in. Van Voorn vindt dat het inzicht in en de behandeling van de oorzaken van alle problemen het begin is van de oplossing. Pleisters plakken is namelijk niet voldoende.

Zelfinzicht

In haar boek Heel de organisatie beschrijft Van Voorn hoe het herstellen van het zelfhelend vermogen van een organisatie moet beginnen bij de verantwoordelijke leiders. Herstel begint met zelfinzicht en een dieper inzicht in het ontstaan en behandelen van organisatietrauma’s. Een succesvol herstel is niet mogelijk als de behandelaar deel blijft uitmaken van het probleem. Ook is een succesvol herstel niet mogelijk wanneer leiders en hun medewerkers zichzelf blijven verschuilen achter elkaar, procedures, protocollen en andere afschuifmechanismen en overlevingsstrategieën.

Contact met ziel en missie

De gedragspatronen die ontstaan doordat mensen zich verschuilen, kunnen worden doorbroken door bewust opnieuw contact te maken met de ziel en de missie van de organisatie. De mensen die dit kunnen, worden heelmeesters die wonden laten genezen. Van Voorn pleit hierbij voor een systemische benadering, die de vele dimensies van een ongezonde dynamiek in een organisatie snel zichtbaar maakt. Systemische interventies maken helder waar en door wie ingegrepen dient te worden, waarna leiders het transformatieproces bewuster kunnen begeleiden.

Met de metafoor van ziekte en herstel als rode draad door Heel de organisatie spoort Marieke van Voorn haar lezers aan om op een holistische manier te kijken naar organisaties. De medische metaforen scheppen veel helderheid: denken in termen van heelkundig ingrijpen en gericht behandelen van chronische en infectieziekten, verteringsproblemen en hartfalen maakt het mogelijk om complexe organisatievraagstukken makkelijker te herkennen en te herstellen.

Het boek Heel de organisatie – Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie is een uitgave van Haystack en is daar ook te bestellen.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →