Zakelijk netwerk investeerder doorslaggevend voor duurzame successen

Zakelijk netwerk investeerder doorslaggevend voor duurzame successen

Duurzame ondernemende bedrijven – dat wil zeggen, ondernemende bedrijven gericht op groene energie en schone technologie – zijn de drijvende kracht achter de energietransitie. En toegang tot kapitaal is hun grootste uitdaging. Ongeveer 70% van hun financiering komt het durfkapitaal (VC). Daarom kun je zeggen dat je voor de energietransitie moet begrijpen hoe VC werkt.

Financieringsrondes

Twee kenmerken van VC-investeringen in projecten voor hernieuwbare energie zijn interessant. Ten eerste investeren VC-bedrijven in rondes, wat betekent dat de investeringsbeslissing niet eenmalig is. In feite is het een reeks beslissingen, genomen over een periode van 5-7 jaar. Financiering na de eerste ronde staat bekend als ‘vervolgfinanciering’. Omdat de omvang van de investering en de daaraan verbonden risiconiveaus in de loop van de rondes toenemen, neemt het aantal projecten dat vervolgfinanciering ontvangt over de rondes af.  Volgens onze gegevens ontvangt slechts 50% van de ondernemingen die financiering uit de eerste ronde ontvangen vervolgfinanciering en slechts 25% zorgt voor vervolgfinanciering in of na de vierde ronde.

Syndicaat

Ten tweede investeren durfkapitaalbedrijven niet alleen. Maar liefst 90% van de VC-bedrijven co-investeert of syndiceert met andere VC-bedrijven, 50% -70% van alle VC-investeringen in ondernemende bedrijven wordt gesyndiceerd en, volgens onze gegevens, is 75% van de vervolg investeringen gesyndiceerd. Syndicatie stelt VC-bedrijven in staat om risico’s te delen en onzekerheid te verminderen, maar het stelt het bedrijf ook in staat relaties op te bouwen en verbindingen te leggen.

Netwerken

Dus wat betekent dit? Het betekent dat VC-bedrijven, die vervolgfinanciering aanbieden, steeds meer ingebed zijn in een syndicatienetwerk. Netwerkonderzoek leert ons dat de positie van het bedrijf in zijn netwerk zijn prestaties beïnvloedt. En dus bouwden we een steekproef van 760 VC-investeringen, gedaan door 333 VC-bedrijven, in de Chinese hernieuwbare-energiesector in de periode 2006-2018, om te onderzoeken of de VC-bedrijven in hun netwerk uitleggen welke energieprojecten vervolgfinanciering krijgen door middel van syndicatie, welke niet, en waarom.

Vertrouwen

We stellen ten eerste vast dat een eenvoudige telling van het aantal co-investeringsprojecten dat het VC-bedrijf heeft, een positieve invloed heeft op de kans dat het ondernemende bedrijf vervolgfinanciering ontvangt. Meer verbindingen en meer interacties wekt vertrouwen en geeft toegang tot informatie, die beide de investeringsonzekerheid verminderen. Ten tweede concluderen we dat de afstand tussen twee VC-bedrijven een negatieve invloed heeft op de kans dat het ondernemende bedrijf vervolgfinanciering ontvangt. Kortere afstanden verbetert de bereikbaarheid van informatie, wat opnieuw vertrouwen schept en de risico- en investeringsonzekerheid verder vermindert.

Betekenis

Het betekent dat het al dan niet financieren van een duurzaam ondernemend bedrijf deels wordt verklaard door het sociale netwerk van het durfkapitaalbedrijf dat erin investeert. Het bedrijf heeft directe controle over met welk VC het zaken doet, en daarom is de implicatie van ons onderzoek dat managers van een duurzaam ondernemend bedrijf hun kansen op succes kunnen vergroten door ervoor te zorgen dat ze alleen werken met ervaren VC-bedrijven die goed verbonden en gerespecteerd zijn door hun branchegenoten.

Dit artikel is geschreven door Killian McCarthy, associate professor aan deFaculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Over Vinci blogs

De Vinci blogs worden geschreven door onderzoekers op het gebied van innovatie, strategie en ondernemerschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel is wetenschappelijke kennis te vertalen naar de praktijk en nieuwe kennis te ontwikkelen door het uitvoeren van onderzoek. Wij zoeken hierbij samenwerking met diverse partijen in Nederland die betrokken zijn bij innovatie. Voor meer informatie: Neem contact met ons op.

Bekijk alle berichten van Vinci blogs →