Meer vrouwelijke managers, aantal mannelijke managers blijft dalen

Meer vrouwelijke managers, aantal mannelijke managers blijft dalen

Dat de feminisering in de beroepsbevoloking doorzet is geen geheim. Nu blijkt uit cijfers van het CBS dat dit ook het geval is op managementniveau. Er vindt geleidelijke een omslag plaats bij managers.

Groei bij vrouwen

In 2013 waren er volgens het CBS 525 duizend managers waarvan 74% mannelijk en 26% vrouwelijk. In 2023 liggen deze verhoudingen anders, want dit jaar is 72% van de managers mannelijk en 28% vrouwelijk.

In absolute aantallen zijn de verschillen groot en zien we een afname van het aantal managers in Nederland van 525 duizend naar 486 duizend oftewel een daling van 7%. Binnen het aantal overgebleven managers is er sprake van een daling bij de mannen van 391 naar 348 duizend oftewel 11%. Bij de vrouwen stijgt juist het aantal managers van 134 naar 138 duizend, een stijging van 3%. In een dalende markt weten de vrouwen dus te stijgen in zowel absolute aantallen als in relatief aandeel.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →