De zakelijke kansen van stabiliteit, vertrouwen en verandering

Er komen ongelooflijk veel ontwikkelingen op elk bedrijf af. En het is niet makkelijk om daarop te reageren. Gelukkig hoeft dat ook niet altijd, maar er zijn wel drie ontwikkelingen waar je last van krijgt als je er niets mee doet en juist van kunt profiteren als je erop inspeelt.

1. Stabiliteit

De ene crisis lost de andere af en daardoor is één ding zeker. Na de huidige crisis volgt er wel weer een nieuwe en dat zal waarschijnlijk een economische crisis zijn. We leven eufemistisch gezegd in een dynamische tijd waarin de inflatie door het dak gaat en de personeelstekorten historisch hoog zijn. Opvallend daarin is dat bedrijven het behoorlijk goed blijven doen en ook opvallend is dat er in het bedrijfsleven relatief weinig aan de hand is. In het algemeen gaat het goed, er zijn geen uitwassen en ook zijn er geen grote incidenten of demonstraties. Dit biedt nieuwe kansen op bijvoorbeeld het aantrekken van talenten of in alle rust innoveren en nieuwe producten lanceren. Juist nu is het daarvoor de tijd.

2. Vertrouwen

Terwijl andere sectoren zoals de overheid of de zorg hun eigen vertrouwenscrisis kennen is het bedrijfsleven de sector die rust en stabiliteit brengt. Het vertrouwen in elkaar in onze maatschappij is nog altijd hoog, maar zodra we naar overheid of politiek kijken dan is het vertrouwen historisch laag. Dat is ook het geval in de ons omringende landen en we staan daarin niet alleen. Bedrijven die gebruik weten te maken van de sterke sociale cohesie kunnen juist nu sprongen maken. Inspelend op deze trend kun je denken aan het verder organiseren en benutten van buurtgemeenschappen of gezamenlijk met consumenten werken aan nieuwe oplossingen van bestaande problemen. Het bedrijfsleven wordt weer vertrouwd, dus het is een betrouwbare gesprekspartner die op sommige gebieden zelfs de rol van de overheid kan overnemen. Gebruik die invloed.

3. Verandering

De enige constante is verandering wordt weleens gezegd. En dat is zeker waar voor de verandering in de samenstelling van onze bevolking. De vergrijzing wordt nu echt zichtbaar en dat biedt kansen op het gebied van nieuwe zorgproducten voor welvarende ouderen. Maar ook de instroom uit andere landen zoals recentelijk de vluchtelingen uit Oekraïne bieden mogelijkheden in het aantrekken van geschoold personeel en ook in het aanbieden van producten en diensten die deze nieuwe doelgroep van huis uit gewend is. Op dit moment heeft 25% van de bevolking een migratieachtergrond, terwijl dit 20 jaar geleden nog maar 18% was. De trend is onomkeerbaar en biedt nieuwe kansen voor elk bedrijf dat daarop inspeelt.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →