Nederlandse burger ernstig bezorgd over privacy

Uit een onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitvoerde in het kader van de Dag van de Privacy blijkt dat de Nederlandse burger bezorgd is over zijn privacy. Maar liefst 94 procent maakt zich zorgen over de bescherming van hun persoonsgegevens. Een op drie mensen maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen.

Misbruik identiteitsbewijs

Burgers zijn met name bang voor misbruik van (een kopie van) hun identiteitsbewijs. Of dat gegevens bij webwinkels en dergelijke in verkeerde handen vallen. Daarbij maken burgers zich zorgen over organisaties die hun zoekgedrag volgen. Zowel via het internet als via het wifi-signaal van hun mobiele telefoon.

De nieuwe privacywet

Slechts een schamele 12 procent geeft aan wel eens gebruik te hebben gemaakt van een privacyrecht. Burgers weten niet hoe ze dat moeten doen, vinden het gedoe of niet belangrijk genoeg. De minst bekende rechten zijn het recht op dataportabiliteit en het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Met de nieuwe privacywet, de AVG, zijn de privacyrechten uitgebreid en versterkt.

Hoe zit het in jouw gemeente?

Hoe zorgt jouw gemeente voor de waarborging van de privacy van burgers? Zijn ze overtuigd van de veiligheid van de systemen? En neemt jouw gemeente hiernaast ook een adviserende rol in? Vooral de wat oudere burgers weten vaak niet wat ze wel en niet moeten doen wanneer het om het verstrekken van privacygevoelige informatie gaat.

Digital Event

De digitale transformatie gaat geen gemeente voorbij. Alle ontwikkelingen zijn relevant om processen efficiënter te maken, om waardevermeerdering te realiseren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en om de bewoner nog tevredener te maken. Ze hebben een grote invloed op het functioneren van de gemeentes. Meld je aan voor het Digital Event op 23 mei 2019 en leer jouw vaardigheden aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Over Redactie MT

De redactie van Management Tribune bewaakt de kwaliteit van artikelen, selecteert het nieuws en staat open voor jouw vragen en suggesties.

Bekijk alle berichten van Redactie MT →