“Diversiteit en inclusie zijn werkwoorden”

Diversiteit en inclusie zijn werkwoorden

Precies op internationale vrouwendag verschijnt het boek Fiftyfifty van Robert Vos. In het prettig leesbare boek biedt Vos een concreet stappenplan om meer vrouwen aan de top te krijgen. Hij noemt het zelf een een mogelijke marsroute die uiteindelijk zal leiden tot genderevenwichtige managementteams in een (on)bewust inclusieve organisatie. Ter gelegenheid van het verschijnen van zijn boek stellen we Vos een aantal vragen.

Waarom heb je juist nu dit boek geschreven?

Robert Vos: “Wanneer niet nu, wanneer dan? Alle onderzoeken zijn gedaan, alle bevindingen zijn gelijkluidend: diversiteit doet er toe, vrouwen doen er toe. En toch wordt anno 2021 85% van onze Nederlandse ondernemingen en organisaties bestuurd door oudere witte mannen.” Het is de hoogste tijd voor verandering.”

Wat moeten sectoren of organisaties doen die nu nog vaak mannenbolwerken zijn. Waarmee moeten zij beginnen?

Vos: “Zo snel mogelijk mijn boek lezen. Daarmee inspiratie en durf opdoen om aan de uitvoering te beginnen van mijn stappenplan om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen.”

Als je het hebt over genderdiversiteit dan heb je het voor je het weet ook over andere vormen diversiteit. Is genderdiversiteit belangrijker?

Vos: “Elke vorm van diversiteit is belangrijk. Maar welk aspect van diversiteit je ook neemt, genderdiversiteit is de meest in het oog springende. Van elk aspect heb je altijd twee vormen. De mannelijke en de vrouwelijke, waarmee ik mensen die zich niet thuis voelen in een van beide of allebei niet uit het oog wil verliezen. Van vrouwelijke leiders verwacht ik zoveel meer empathie en inclusief leiderschap dat daarmee meer ruimte ontstaat voor diversiteit in leeftijd, cultuur, geloofsovertuiging, levensbeschouwing, politieke gezindheid, nationaliteit, enzovoorts. Daarom beschouw ik genderdiversiteit als een belangrijke eerste stap naar meer diversiteit in de besturen van onze organisaties.”

Heb je zelf altijd 50% vrouwen in de top gehad in de bedrijven en organisaties waar je werkte? En hoe kwam het dat dat zo was?

Vos: “Nee, allerminst. Ik heb ruim 55 jaar in dominant masculiene ondernemingen gewerkt. Slechts een korte periode heb ik in de VS met veel plezier onder een vrouwelijke Latino manager gewerkt. Zowel de zeevaart als de ICT-sector waren – en zijn nog steeds tot op zekere hoogte – van origine mannenbolwerken. In Nederland nog eens sterker dan in de andere landen waar ik heb gewerkt. Inderdaad het old boys network. En ik geef onmiddellijk toe dat ook in mijn eigen ondernemingen mannen het stuur exclusief in handen hadden. Met Fiftyfifty laat ik zien dat ik mij bewust ben geworden van mijn onbewuste exclusiviteit.”

Neuropsychologen stellen dat de hersenen van mannen en vrouwen anders werken. Mannen zouden meer geïnteresseerd zijn in zaken en succes, terwijl vrouwen meer interesse hebben in mensen en samenwerken. Dat zou er mede oorzaak van zijn dat minder vrouwen doorstromen naar de top. Deze psychologen geven dus een biologische verklaring voor het feit dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Vos: “De oorzaak van minder doorstroom van vrouwen naar de top is cultureel en niet biologisch, integendeel. Zowel Aristoteles als kerkvader Augustinus en scholasticus Thomas van Aquino hebben bewust de keuze gemaakt dat vrouwen ongeschikt zijn voor leiderschap. Hun argumentatie was uitsluitend gebaseerd op de keuze voor mannelijke dominantie. Daarmee was de toon voor vele eeuwen gezet. De genoemde verschillen zijn eerder een reden om synergie tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap na te streven. Wij kunnen die cultureel gemaakt keuzes van de drie A’s dus eenvoudig terugdraaien. Mijn boek geeft een stappenplan om dat redelijk snel te realiseren, zeg binnen vijf jaar.”

Wat is de allerbelangrijkste les of boodschap voor de lezers van jouw boek?

Vos: “Diversiteit is een feit, kijk maar om je heen. Maak nu de keuze om diversiteit toe te laten op elk managementniveau tot in de bestuurskamer. En om daarvan de vruchten te plukken is inclusief leiderschap noodzakelijk. Diversiteit en inclusie zijn werkwoorden. Je moet het doen. Onze ondernemingen en organisaties, en ultimo onze samenleving, worden er beter van.”

Hoe boek Fiftyfifty van Robert Vos is verschenen bij uitgeverij Haystack en is daar ook te bestellen.

Over Tino Meijn

Tino is oprichter van Management Tribune, het meest belezen platform dat van managers betrokken leiders maakt. Hij is daarnaast eigenaar van PublicNL en in zijn vrije tijd actief actief bij ondernemersverenigingen en lokale media.

Bekijk alle berichten van Tino Meijn →