Dronken door desinfectiegel? Ontbinding arbeidsovereenkomst volgt

einde arbeidsovereenkomst door dronkenschap

In dit artikel bespreek ik een zaak over een werknemer die als vrachtwagenchauffeur tijdens werktijd een verkeersongeval veroorzaakte. Vervolgens bleek uit de alcoholtest dat hij een alcoholpromillage van 1,77 in zijn bloed had. In Nederland en in Duitsland, waar het ongeval plaatsvond, is het echter verboden om te rijden met een alcoholpromillage van – voor ervaren rijders – 0,5 of hoger (ongeveer 2 glazen).  De werknemer had bij de rechter een bijzonder verweer in petto: hij stelde zich op het standpunt dat hij overmatig gebruik maakte van desinfectiegel met een alcoholpercentage van 80% en dat dit de oorzaak is van het gemeten alcoholpromillage. Wat is het oordeel van de rechter op het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en op dit bijzondere verweer van de werknemer?

Ontbinding arbeidsovereenkomst

In rechte staat vast dat de werknemer ongeveer een uur na het ongeval testte op een alcoholpromillage van 1,77. Dat betekent dat de werknemer een flinke hoeveelheid alcoholische dranken moet hebben genuttigd. De werkgever vindt dit (uiteraard) niet kunnen en verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen dan wel een verstoorde arbeidsverhouding resp. artikelen 7:669 lid 3 sub e en 7:669 lid 3 sub g BW.

Verweer werknemer: dronken door desinfectiegel

De werknemer voert gemotiveerd verweer en is het oneens met het door de werkgever gestelde. De werknemer voert aan dat hij op de bewuste dag niet heeft gedronken. Hij geeft vervolgens aan dat hij tot de risicogroep voor besmetting met het coronavirus behoort en dat hij bang is om besmet te raken en mogelijk ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden. Deze steeds verder toenemende angst heeft geleid tot dwangmatig gedrag. De werknemer desinfecteerde zijn vrachtwagen en zichzelf extreem grondig zodanig dat hij elke 5 tot 10 minuten zijn handen en zijn gezicht met desinfectiemiddel insmeerde. En zoals vermeld bevat dit specifieke middel 80% alcohol. Volgens de werknemer is het goed mogelijk dat het gemeten alcoholpromillage te wijten is aan zijn extreme desinfectiehandelingen. Volgens de werknemer moet dit door een deskundige worden vastgesteld en kan de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet worden toegewezen.

Oordeel rechter

De rechter gaat niet mee in het verweer van deze werknemer. Hij geeft aan dat de werknemer geen andere verklaring heeft gegeven voor het gemeten alcoholpromillage behalve zijn verklaring over het desinfectiegedrag. Daarom ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst op grond van ernstig verwijtbaar handelen zodat de werknemer geen transitievergoeding toekomt (artikel 7:673 lid 7 sub c BW).

De rechter gaat eigenlijk aan het verweer van de werknemer voorbij zonder er inhoudelijk op in te gaan. Hij oordeelt alleen dat de werknemer zijn stelling dat het gebruik van desinfectiegel tot het gemeten alcoholpromillage leidt, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. De rechter is dus van mening dat het drinken van alcohol de enige logische verklaring is voor het gemeten promillage. Of je daadwerkelijk dronken kan worden van desinfectiegel laten wij graag aan experts op dat gebied over (hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken), maar je alleen met deze stelling bij de rechter verweren zal niet tot succes leiden.

Deze uitspraak is de lezen via de volgende link:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6307&showbutton=true

Over Daniel Burgers

Daniel Burgers is advocaat bij Legal8. Zijn kantoor biedt juridisch advies om verantwoorde beslissingen te nemen met name op het gebied van arbeidsrecht en commerciële contracten. Zijn kantoor houdt de drempel voor juridisch advies erg laag en Legal8 staat met name ondernemers en ondernemingen bij.

Bekijk alle berichten van Daniel Burgers →