Zo maak je tijd voor innovatie

Meer tijd en aandacht door thuiswerken

Het belang van innoveren staat voor veel organisaties eigenlijk nooit meer ter discussie, maar het is en blijft belangrijk. Zonder problemen benoemen we de noodzaak van innovatie. Het is noodzakelijk om als organisatie wendbaarder te worden (flexibiliteit) in deze snel veranderende gekke tijd, om onderscheidend te zijn en te blijven (markpositionering), om meerwaarde voor onze klanten te kunnen bieden (klantgerichtheid), om medewerkers te binden (onderdeel van dagelijks werk draagt bij aan werkgeluk en -plezier). En last but not least, om efficiënter en effectiever te werken door een andere manier van denken en doen.

79% van wereldwijde CEO’s zegt dat innovatie een top 3 prioriteit is, maar toch blijkt het in de praktijk lastig om innovatie te organiseren en in te bedden in onze werkwijzen.

Is de urgentie dan toch te laag? Zijn we te veel bezig met de dag van vandaag? Hebben we het te druk met doen wat we altijd deden? Hebben we te weinig kennis en ervaring om te kunnen innoveren? Hoe serieus nemen we de prioriteit die we innovatie geven?

Prioritijd

Er is een raar mechanisme wat gaat werken als we kijken naar innovatie op de prioriteitenlijst van veel organisaties. Er is namelijk sprake van een oprecht gevoel en de mening dat we als organisaties aandacht moeten besteden aan innovatie. Zaken op een andere, slimmere, betere manier doen, zodat we ook naar de toekomst toe waardevol kunnen blijven voor de klant. We weten ook dat als we doen wat we altijd deden, we krijgen wat we altijd kregen. En dat dat niet voldoende is om bestaansrecht te behouden.

Maar klaarblijkelijk is dit voornemen lastiger op te pakken dan al de andere zaken op het prioriteitenlijstje. Want groei, meer omzet, binnenhalen van de beste mensen, een bedrijfsovername of digitalisering, dat heeft wél onze focus. Dat organiseren we met mensen en middelen, we maken plannen en strategieën, faciliteren en monitoren, het staat immers bovenaan de prioriteitenlijst. We nemen er “prioritijd” voor! Veel te vaak worstelen organisaties nog met hoe innovatie écht te omarmen en ervoor te zorgen dat het niet iets is als “oh ja, dat moeten we ook nog doen” of “noodzakelijk, maar eerst ons gewone werk”.

Smoezen en misvattingen

Mensen, organisaties, teams_en leidinggevenden zien veel beren op de weg als het gaat om het investeren van tijd en dus ook het geven van prioriteit, aan innovatie.…

  • “Laten we eerst het huis op orde brengen en dan tijd voor innovatie maken”
  • “Mijn agenda staat al zo vol, ik heb nu geen tijd om bij te dragen aan innovatie”
  • “Ik kan het er écht niet bij hebben”
  • “Ik ben …., met mijn functie hoef ik toch geen tijd te maken om te innoveren?”
  • “Is de timing wel goed, kunnen we niet beter eerst wachten op …?”

En dan noemen we hier enkel nog de beren op de weg rondom het argument tijd, laat staan alle andere argumenten die opgeworpen worden of die we tegenkomen op ons innovatiepad.

De grootste misvatting rondom innovatie is dat innoveren “on top of” de werkprocessen komt en “dat het veel tijd kost”. En dit zijn geen onterechte opmerkingen, temeer omdat innovatie vaak ook op die manier wordt geïntroduceerd en georganiseerd. Maar als innovatie nu echt onderdeel wordt van het werk en een manier van denken, kost het dan echt zoveel meer tijd óf levert het juist meer tijd op? En wat als die tijd nu juist extra toegevoegde waarde oplevert? Dit vergt echter wel een gestructureerd proces met de juiste kaders en heldere stappen, zodat we kunnen bouwen aan een echte innovatiecultuur. En ook dán zullen we in elke stap het hoofd moeten bieden aan “prioritijd smoezen” uit de organisatie, ook al zijn het relevante worstelingen.

Wist je dat tijd voor innovatie…

… Naast zeer noodzakelijk, ook heel erg leuk en motiverend is. Het het mogen bijdragen aan innovatie leidt tot meer zingeving en werkgeluk.

… We per persoon al minstens een uur tijd voor innovatie overhouden per week, als we per dag 15 tot 30 minuten minder tijd besteden aan “vergaderen om te vergaderen”.

… Meer waardevolle en relevante ideeën oplevert, als we iedere medewerker op zijn of haar manier vragen bij te dragen aan innovatie. De denkkracht wordt optimaal ingezet en en de totale tijdsinvestering per persoon wordt verdeeld.

… Het risico van tijdverspilling nihil is, als je experimenteren als manier van innoveren introduceert in je organisatie, omdat je in korte tijd leert wat wel en niet werkt voordat we er echt veel tijd in gaan stoppen.

… Tijd voor innovatie juist extra tijd, toegevoegde waarde én geld oplevert, als innovatie op de juiste en meest relevante onderwerpen plaatsvindt.

… En tot slot, het is écht mogelijk om tijd voor innovatie te maken en het een onderdeel te maken van dagelijks werk. De meest succesvolle organisaties (niet alleen de Googles van deze wereld, maar bijvoorbeeld ook Buurtzorg in Nederland) plukken hier de vruchten van.

3 cruciale tips

Als innovatie niet alleen bovenaan het prioriteitenlijstje staat van jouw organisatie, maar ook daadwerkelijk “prioritijd” moet krijgen dan hebben we drie cruciale tips:

Tip 1 Bepaal jullie innovatiestrategie en richt daar je innovatieproces op in.
Tip 2 Maak tijd voor innovatie en maak het een onderdeel van de MT agenda.
Tip 3 Stuur, beloon en beoordeel op innovatie ideeën en inbreng van iedere collega.

Wij, BRIL innovatie, helpen je graag een passende innovatiestrategie te bepalen of jouw innovatieproces in te richten. Nieuwsgierig? Kijk dan eens naar onze innovatiehartslaginnovatieboost of innovatietrainingen.

Dit artikel is geschreven door Magda Filon.

Over BRIL innovatie

Wij zijn hét innovatiebureau van Nederland dat weet hoe je kan leren innoveren. Al meer dan 15 jaar staan wij aan het front van vernieuwing op het gebied van management & leiderschap. Ontdek meer over onze bewezen aanpakken op onze website.

Bekijk alle berichten van BRIL innovatie →