Samenwerken als belangrijkste maatschappelijke opgave

Samenwerken als belangrijkste maatschappelijk opgave

Er zijn veel grote maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen. Dat kun je niet alleen, daarvoor heb je de samenwerking met anderen nodig. Alleen… die anderen denken weleens anders over het vraagstuk dan jij dat doet. Terwijl voor jou de oplossing en aanpak klip en klaar zijn, blijkt dat andere stakeholders totaal andere visies, prioriteiten en belangen kunnen hebben. Wat te doen?

Inhoud

In hun boek Samenwerken aan maatschappelijke opgaven beschrijven Manon de Caluwé en Edwin Kaas hoe je voor complexe situaties de juiste samenwerkingen vindt om tot een resultaat te komen waar alle partijen achter staan. Ze richten zich daarbij op de mensen en organisaties en wat minder op het vraagstuk zelf dat er ligt en dat maakt hun methode breed toepasbaar. De auteurs presenteren daarbij een nieuw model dat bestaat een aantal stappen of domeinen die je achtereenvolgens kunt doorlopen om tot resultaat te komen. Die stappen betreffen het agenderen, faciliteren, mobiliseren, creëren, sturen en legitimeren. Tenslotte larderen de auteurs dat met de saus van leiderschap en de daaraan te stellen eisen.

Oordeel

Het boek is een belangrijke bron voor iedereen die voor grote, complexe vraagstukken staat waarbij veel partijen met wisselende belangen zijn betrokken. Het is daarmee vooral een goed nieuw instrument voor beleidsmakers, bestuurders en programmamanagers bij overheden en grote bedrijven. De gedegen aanpak en zorgvuldige formuleringen zorgen ervoor dat het leest als een studieboek waarbij de auteurs elk aspect en elk detail willen beschrijven. Met hun aanpak voegen zij een belangrijk instrument toe om te komen tot gezamenlijke oplossingen voor grote gemeenschappelijke opgaven die impact hebben op een hele maatschappjj.

Wat je eraan hebt

Na het lezen van Samenwerken aan maatschappelijke opgaven:

  • kun je je beter verplaatsen in anderen
  • weet je hoe je achter belangen van anderen komt
  • houd je het doel voor ogen en vindt nieuwe wegen daarnaartoe
  • heb je ontdekt je welk leiderschap nodig is voor complexe vraagstukken

Het boek Samenwerken aan maatschappelijke opgaven is een uitgave van Boom en is daar ook te bestellen.

Over Tino Meijn

Tino is oprichter van Management Tribune, het meest belezen platform dat van managers betrokken leiders maakt. Hij is daarnaast eigenaar van PublicNL en in zijn vrije tijd actief actief bij ondernemersverenigingen en lokale media.

Bekijk alle berichten van Tino Meijn →