Een betere aanpak voor je belangrijkste gesprek

Een betere aanpak voor je belangrijkste gesprek

Er zijn van die gesprekken waarin je gewoon weet dat je gelijk hebt maar waarbij de ander dat niet wil toegeven. Vooral als het belang voor jou hoog is kan dat uit de hand lopen als je het verkeerd aanpakt. Waarom wil je gesprekspartner nou niet begrijpen waarom datgene wat jij zegt echt waar is? In het nieuwe boek Crucial Conversations kom je erachter hoe je betere gesprekken voert met winst voor iedereen.

Inhoud

In het boek leggen de auteurs uit wat zogenaamde cruciale gesprekken zijn. Dat zijn gesprekken waarbij er sprake is van:

  1. zwaarwegende belangen
  2. botsende meningen
  3. hoogoplopende meningen

We hebben het dus niet over een onenigheid wie een parkeerplaats toekomt, maar bijvoorbeeld wel over een salarisgesprek of een probleem in de relationele sfeer. De auteurs pleite ervoor om in die situaties niet te kiezen voor iemand botweg de waarheid te vertellen of de lieve vrede te bewaren maar juist om de zinvolle dialoog aan te gaan. Dat klinkt makkelijker dan het is, want hoe doe je dat als je diep in de emotie zit?

Mensen die in moeilijke situaties tot een dialoog weten te komen bereiken daarmee dat het ze meer informatie oplevert die door iedereen wordt gedeeld in plaats van een verharding van standpunten of ruzies. Want een grotere pool van gedeelde inzichten leidt tot betere beslissingen, goede relaties en eensgezinde samenwerking. Daarvoor moet je wel eerst werken aan een aantal vaardigheden die je in staat stellen een cruciaal gesprek op een goede manier te houden. Tot die vaardigheden behoren onder meer het veilig maken van de situatie, openstaan voor de ander en op een juiste manier het gespreksonderwerp kiezen.

Oordeel

Het boek Crucial Conversations bevat de beste voorbereiding voor de gesprekken die elke manager regelmatig moet voeren. Want zeker in zakelijke omgevingen kunnen de emoties hoog oplopen als de belangen en de tegenstellingen groot zijn. En al denk je dat je al weet hoe je moeilijke gesprekken moet voeren dan is er altijd weer iets nieuws te ontdekken. Vooral de ander serieus nemen en proberen de belangen boven tafel te krijgen op een manier waar beiden wat aan hebben is een gouden weg die we nogal eens vergeten te nemen.

Wat je eraan hebt

Na het lezen van het boek:

  • weet je dat er meer mogelijk is dan vechten of vluchten bij een gesprek
  • kom je verder met de ander waarvan je eerst dacht dat het een tegenstander was
  • zie je in dat de meeste mensen redelijk zijn en goed in staat om open te staan voor jouw belang
  • besef je weer eens dat jijzelf de enige bent die je kunt verbeteren

Het boek Crucial Conversations is een uitgave van Business Contact en is daar ook te bestellen.

Over Tino Meijn

Tino is oprichter van Management Tribune, het meest belezen platform dat van managers betrokken leiders maakt. Hij is daarnaast eigenaar van PublicNL en in zijn vrije tijd actief actief bij ondernemersverenigingen en lokale media.

Bekijk alle berichten van Tino Meijn →