Begeleid de platformeconomie met beter beleid

Begeleid de platformeconomie met beter beleid

Achter iedere maaltijd, taxi of kleding die je online bestelt gaat een wereld schuil van vraag en aanbod met goede en ook met duistere kanten. Oftewel de platformeconomie. Als consument merk je daar doorgaans vrij weinig van totdat je zelf aanbieder wordt en een platform als Amazon, Google of Facebook nodig hebt. Dan verander je van gemaksgebruiker in systeemslaaf. Dat kunnen we anders regelen blijkt uit een nieuw boek.

Inhoud

In hun Handboek Platformeconomie schrijven Paul de Bijl, Nicolai van Gorp en Gelijn Werner hoe platformen werken, wat de businessmodellen zijn en hoe zij omgaan met publieke belangen. Daarbij kijken zij naar zowel de positieve kanten als naar de scherpe randjes. Een platformeconomie brengt namelijk veel goeds. Het zorgt voor transparantie, meer concurrentie, innovatie, lagere prijzen en betere service. Daar staat tegenover dat er ook meer geconcentreerde macht ontstaat naast privacy-issues, uitsluiting van aanbieders en zelfs invloed op de werking van de democratie. Dat de grote technologiebedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, is volgens de auteurs vrij duidelijk. En om ze daaraan te houden is een landelijke, Europese en soms mondiale overheid nodig om ze te vertellen wat wel en wat niet mag. Dat alles in het belang van een goed werkende economie en de bescherming van de burger.

Oordeel

Dit boek is met recht een handboek. De auteurs zijn zeer volledig in hun beschrijving van alles wat met de platformeconomie te maken heeft en het is wat dat betreft ook echt een studieboek dat je na het lezen heel veel wijzer maakt. Redenerend vanuit het marktbelang schetsen zij uitstekend hoe zaken werken en waar het wel en niet goed gaat. Pas dan maken zij de vertaling naar overheidsbeleid die soms al goed werkt en soms nog wat meer inspanning vereist. Juist omdat het boek voor zowel marktpartijen als overheidsorganisaties bruikbaar is, slaan de auteurs een brug tussen de verschillende deelnemers aan de maatschappij. En dat is knap. Het boek is daarmee een aanrader voor iedereen die zelf wil deelnemen aan de platformeconomie, deze beter wil begrijpen of deze wil beteugelen.

Wat je eraan hebt

Na het lezen van het Handboek Platformeconomie:

  • weet je hoe digitale platforms werken
  • zie je nieuwe businesskansen
  • begrijp je de positieve en negatieve aspecten beter
  • heb je door welke maatregelen nodig zijn om onze maatschappij beter te laten functioneren

Het boek Handboek Platformeconomie is een uitgave van Boom uitgevers en is daar ook te bestellen.

handboek platformeconomie

Over Tino Meijn

Tino is oprichter van Management Tribune, het meest belezen platform dat van managers betrokken leiders maakt. Hij is daarnaast eigenaar van PublicNL en in zijn vrije tijd actief actief bij ondernemersverenigingen en lokale media.

Bekijk alle berichten van Tino Meijn →